آثيرا

آثيرا
fort; fichtrement; considérablement; bougrement; bigrement; beaucoup; vachement; tirelarigot; souventefois; sacrément; notablement; moult; molto; joliment; fréquemment; forte

Dictionnaire Arabe-Français.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”